Többség-kisebbség határán

Minden, ami napjaink közéletét mozgatja

2018. már 24.

A blog szünetel

írta: Kispál Richárd
A blog szünetel

Kedves, a társadalomtudományok iránt érdeklődő, Olvasó!

65259ca7ebaba595368c666c08b69aee-2-300x228.jpg

Blogom két éves működését követően előre nem tervezett okokból beláthatatlan ideig szünetel. A kényszerszünet oka nem az érdeklődés elvesztése, se nem a közélet "unalmassá válása", ellenben a családi és munkahelyi szerepeknek a minél alaposabb és teljesebb kitöltése. Ellenben az eddig elért eredményeket és tartalmakat nem szeretném eldobni, így emiatt döntöttem az ideiglenes felfüggesztés mellett. Remélem már a közeljövőben újra tudom kezdeni "hobbimat és hivatásomat", a nemzeti kisebbségek és azok aktuálpolitikai vonatkozásainak kutatását. MIndaddig, amíg nem jelentkezek újabb tartalommal, ajánlom korábbi írásaimat, amelyek elérhetőek a blogon.

...

Tovább Szólj hozzá

magyar magyarság szakma szünet etnikum nemzetpolitika többségi XXI. század történelmi együttélés

2016. nov 10.

Amerikának új elnöke van

írta: Kispál Richárd
Amerikának új elnöke van

A világpolitika a Hidegháború lezárulta óta egyértelműen Amerika-központú. Ez a hegemón helyzet, habár az elmúlt években némi visszaesést mutat, intenzív hatást gyakorol a nyugati és más civilizációkra is. Ma valamilyen fokon minden állam kapcsolatban áll a világ jelenlegi vezető hatalmával, sőt nem ritka a függőségi viszony sem. Így egy olyan jelentős esemény, mint az Egyesült Államok elnökének megválasztása is nagymértékben képes befolyásolni globális folyamatokat. 2016. november 8-án a demokrata-republikánus küzdelemre és eme pártok jelöltjeire, Hillary Clintonra és Donald Trumpra figyelt a világ.

A teljes cikk elérhető az alábbi linken: http://barankovics.hu/cikk/idoszeru/amerikanak-uj-elnoke-van

Tovább Szólj hozzá

választások nemzetközi politika USA XXI. század Trump nemzetközi folyamatok elnökválaszts

2016. okt 25.

Szegénység: "Az emberiség legfőbb ellenfele"

írta: Kispál Richárd
Szegénység: "Az emberiség legfőbb ellenfele"

Minden évben, közeledvén a szegénység elleni küzdelem világnapjához, feleszmélünk, hogy a világ jelentékeny részében mily nagy a lemaradás a fejlett országokhoz képest, valamint, hogy emberek milliói, sőt milliárdjai élnek ma is nélkülözésben. Azt hihetnénk, hogy a technológiai fejlődéssel a „szegénység ollója” összeszűkül, azonban ez a tendencia évről-évre egyre kevésbé reményt keltő. Mindeközben a fejlett országokban is a hanyatlás jelei tapasztalhatóak: a jóléti állam visszaszorul, a középosztály zsugorodik, tömegek csúsznak lejjebb a társadalmi ranglétrán. A deklasszálódást, vagy az ettől való félelmet kihasználva új radikális politikai erők és eszmék jelennek meg. megingatva a hagyományos ...

Tovább Szólj hozzá

konfliktusok nemzetállamok modern társadalom XXI. század társadalmi ellentétek társadalmi kisebbségek

2016. okt 10.

Arad emlékezete

írta: Kispál Richárd
Arad emlékezete

Immáron 167 éve, hogy a szabadságharc 13 honvéd tisztjét kivégezték Aradon. Mártírhalálukat az Udvar további megtorlásai követték országszerte, csakhogy az abszolutizmus eltiporja az önrendelkezés minden formáját. 1849. október 6-án nem nemzetek, hanem eszmék álltak egymással szemben: a függetlenséget zászlajára tűző, a népszuverenitást és a demokratikus értékeket magáénak valló reformpártiak, valamint a központi, tekintélyelvű és a dinasztikus vezetést vallók tábora. Azóta eltelt 167 év… Számtalan rendszer jött-ment a Kárpát-medencében, az „aradi vértanúk” emlékezete mégis megmaradt tudatunkban. Érdemes e napon erőt merítenünk történelmi nagyjaink tetteiből, sőt kitekintenünk jelenkorunk viszonyaira is.

A ...

Tovább Szólj hozzá

forradalom magyarság kisebbségek szabadságharc múltértelmezés nemzetpolitika Románia I. világháború Arad Kárpát-medence 1848-1849 történelmi együttélés

2016. sze 23.

Merkeli dilemma: változni vagy távozni?

írta: Kispál Richárd
Merkeli dilemma: változni vagy távozni?

A 3,5 millió lakosú német fővárost idáig a CDU és az SPD koalíciója vezette, de ez a tendencia idén megfordulni látszik. A menekültválság kezelése kapcsán a német választópolgárok egyre inkább elfordulnak a Kereszténydemokrata Uniótól és a kancellártól, új politikai erőket keresve országuk, tartományuk és városuk vezetésére. 2016. szeptember 18-án Berlinben választásokat tartottak.

A teljes cikk elérhető az alábbi linken: http://barankovics.hu/cikk/idoszeru/merkeli-dilemma-valtozni-vagy-tavozni

Tovább Szólj hozzá

választások bevándorlás tartományok Európai Unió Európa Németország Berlin CDU SPD

2016. sze 15.

Kormányzati eszközökkel az üldözöttekért

írta: Kispál Richárd
Kormányzati eszközökkel az üldözöttekért

Egyetemesen elismert tény, hogy mindenkinek joga van saját vallási nézeteit gyakorolni, azok szerint élni. A vallási okból való üldöztetés a Genfi Konvenció egyik fő kategóriája, ám ennek ellenére a vallásüldözés napjaink meghatározó jelensége. A háborúba sodródott Közel-Keleten a korábban népes keresztény közösség mára szinte megszűnt létezni. Ám nem csak a diaszpórában élő keresztény kisebbség van veszélyben, hanem a milliós nagyságrendű csoportok is. Mindennek okán a magyar kormány fontosnak tartotta egy helyettes államtitkárság létrehozását az üldözött keresztények védelmére.  

A teljes cikk elérhető az alábbi linken: http://barankovics.hu/cikk/vallas-es-tarsadalom/kormanyzati-eszkozokkel-az-uldozottekert

Tovább Szólj hozzá

kereszténység üldözöttek XXI. század Közel-Kelet

2016. sze 07.

Egy tartományi választás margójára

írta: Kispál Richárd
Egy tartományi választás margójára

A 2016. márciusi „hármas” tartományi választást követően az elmúlt napokban újfent voksoltak Németország egy tartományában, ezúttal a kancellár, Angela Merkel, választókerületét is magába foglaló Mecklenburg-Elő-Pomerániában. A választás tétje a kormánypártok számára nem csak az volt, hogy bizonyítsák erejüket az adott Bundeslandban, de az is hogy legitimálják az elmúlt években, főleg a migráció-kérdésben hozott döntéseiket. Teszik ezt egy olyan helyzetben, amikor a német lakosság több, mint fele elutasítja a kormánypártok álláspontját a bevándorlás-válság kezelésében, átpártolva a radikálisabb választ ígérő irányvonalakhoz. A múlt vasárnapi választás több okból is tanulságos volt.

A teljes cikk ...

Tovább Szólj hozzá

választás tartományok Németország CDU SPD AfD Mecklenburg-Vorpommern

2016. sze 05.

A totalitarizmusok játékszere

írta: Kispál Richárd
A totalitarizmusok játékszere

Néhány nappal a totalitárius diktatúrák európai emléknapját követően 2016. szeptember 5-én egy olyan kordokumentum megszületésének 80. évfordulójához érünk, amely méltán világhírű az erőszak megtestesítéséről. Robert Capa e napon örökített meg „A milicista halála” című felvételt, egyúttal pedig hét évtizede ezekben a napokban már zajlottak a véres összecsapások a baloldali Népfront és a Franco-párti nacionalista erők között az 1936 nyarán kirobbant három hosszú évig húzódó spanyol polgárháborúban.  Ebben a három évben százezrek haltak meg, Spanyolország pedig nagyhatalmak és ideológiák játékszerévé vált. Sokak a spanyol polgárháborút a II. világháború főpróbájának is nevezik. A magyar köztudatban ...

Tovább Szólj hozzá

polgárháború fasizmus kommunizmus spanyol polgárháború Spanyolország II. világháború XX. század totalitarizmusok

2016. sze 03.

"A szentek saját koruknak teremtetnek"

írta: Kispál Richárd
"A szentek saját koruknak teremtetnek"

Egy olyan világban élünk, ahol az irgalmasság, a szeretet és a rászorulók segítése, mint érték, megmérettetik a materiális javakkal, a törtetéssel vagy az egyéni karrierrel. Mindeközben bolygónkon több millió embertársunk él szegénységben, nélkülözésben, akiknek jó esetben már csak hitük marad a jobb élet reményére. Ebben az ellentmondásokkal terhelt viszonyban voltak és vannak olyanok, akik felismerték, hogy az egymáson való segítés, gondoskodás, társaink szegénységből való kiemelése nem csak közös érdek, de az emberiség kiteljesedésének egyik magasabb lépcsőfoka. A szentek saját koruknak teremtetnek. Kalkuttai Boldog Teréz anya egy ilyen embert volt, aki egész életét embertársainak szentelte, példát mutatva ezzel nem ...

Tovább Szólj hozzá

szolidaritás szentek katolikus egyház beavatás kanonizáció XXI. század Teréz anya

2016. aug 28.

Márton Áron emlékezete

írta: Kispál Richárd
Márton Áron emlékezete

A XXI. század embere a korábbi, világháborúkkal sújtott évszázadra gyakran úgy emlékszik vissza, mint a totalitarizmusok és a humánum eltiprásának korára. Az embertelenség hullámaiban voltak azonban erkölcsi sziklák, akik magatartásukkal és tetteikkel képesek voltak megtörni e csapásokat. Ilyen volt a többszörösen üldözött Márton Áron, erdélyi püspök is, aki egyszerre volt egy kisebbség szószólója és a kereszténydemokrácia elveinek gyakorlatba ültetője.  Nézeteiért, amelyek nélkül a mai kor embere szegényebb lenne, üldözték és megkísérelték ellehetetleníteni. Emiatt Márton Áron születésének 120. évfordulója szimbolikus üzenetet hordoz: a teremtő kereszténység eszményét, valamint a társadalom szervezésben oly ...

Tovább Szólj hozzá

kereszténység szocializmus Erdély Márton Áron